Missie

Sinds de oprichting in 1998 staat AP/ART voor “anders denken” en 'buiten de kaders' durven te kleuren. Rekening houdend met de ruime omgeving, start iedere opdracht vanuit een stedenbouwkundig oogpunt. Een evenwicht wordt gecreëerd wanneer architectuur, interieur, milieu en landschap met elkaar convergeren. Het is de dagelijkse missie van AP/ART om dat doel te bereiken. 

Met de focus op verbetering en het stimuleren van innovatief denken, creeëren wij als TEAM een eigen visie. Het durven loslaten van gewoontes en inspelen op een leefwereld in beweging is de kracht van AP/ART.

De basis van deze gedachtegang kadert volledig binnen het future-proof verhaal waar we naar streven. AP/ART maakt RUIMTE voor studie, expertise en visie. 

ARTISTIEK PLATFORM VOOR
ARCHITECTUUR / RUIMTE / TUIN & LANDSCHAP

De doelstelling is om een antwoord te bieden op iedere RUIMTE-behoefte die het leven omvat. Zo is er nood aan groenruimte, woonruimte, werkruimte, belevingsruimte… Deze verschillende ruimten dienen efficiënt geordend te worden binnen GEBIEDEN en GEBOUWEN.

Vanuit onze STUDIEruimte komen de visies tot stand, waarbij anders denken, diversiteit en een pragmatische benadering voorop worden gesteld. Concepten worden vanuit het ARTISTIEK PLATFORM interdisciplinair ontwikkeld door onze RUIMTEmakers op basis van kennis en ervaring. Een participatief traject leidt vervolgens tot het eindoel, nl. een gedragen, duurzaam en economisch haalbaar project.