Landmeetkundige Opmetingen

Bij landmeetkundige opmetingen worden nauwkeurige metingen en registraties van de fysieke kenmerken van een specifiek stuk land of terrein uitgevoerd en de aanwezige ontsluitingen in detail in kaart gebracht. Deze gedetailleerde metingen leveren cruciale gegevens op over de exacte ligging, grootte, vorm en hoogte van het terrein, wat van onschatbare waarde is voor diverse toepassingen.

Met behulp van geavanceerde instrumenten en technologieën, kunnen zeer nauwkeurige metingen verricht worden, zowel op het oppervlak als in de hoogte.

Landmeetkundige opmetingen leveren gedetailleerde gegevens over de fysieke kenmerken en ontsluitingen van een terrein, essentieel voor verschillende toepassingen, en dragen bij aan nauwkeurigheid en efficiëntie in projecten door gebruik te maken van geavanceerde instrumenten en technologieën.

Landmeetkundige opmetingen dragen bij aan de nauwkeurigheid en efficiëntie van uiteenlopende projecten, en de verzamelde gegevens bieden een basis voor weloverwogen besluitvorming en planning in zowel stedelijke als landelijke omgevingen.

Verschillende metingen kunnen worden uitgevoerd, waaronder:

  • Terrein- en hoogtemetingen: het nauwkeurig in kaart brengen van de topografie en hoogteverschillen op een specifiek stuk land. Deze metingen, uitgevoerd met geavanceerde instrumenten, bieden cruciale gegevens voor diverse toepassingen, zoals stedenbouwkunde, infrastructuurplanning en milieustudies.
  • Technische high-precision metingen: zeer nauwkeurige metingen die worden uitgevoerd met geavanceerde technologie en precisie-instrumenten. Deze metingen zijn essentieel voor technische toepassingen waar exacte gegevens van groot belang zijn, zoals in de bouw, landmeetkunde, en geavanceerde technologische ontwikkelingen.
  • Opmeting van gebouwen: het vastleggen van gedetailleerde informatie zoals contouren, grondplannen en gevels. Deze metingen verschaffen essentiële gegevens voor nauwkeurige documentatie en planning in bouw- en ontwerpprojecten. Zij vormen de basis voor de ontwerpen van verbouwingen en renovaties.
  • Uitzetten en topografische werfbegeleiding: het nauwkeurig plaatsen en begeleiden van constructie-elementen op de werf volgens de topografische gegevens. Deze diensten zorgen voor een precieze uitvoering van bouwprojecten en dragen bij aan een efficiënt bouwproces.
  • Grensbepaling: het vaststellen en markeren van de exacte grenzen van een specifiek terrein of eigendom. Deze dienst is van essentieel belang voor het helder afbakenen van eigendommen en het voorkomen van geschillen over grondgebied.
  • Laserscanning: een geavanceerde technologie waarbij lasers worden gebruikt om snel en nauwkeurig driedimensionale (3D) puntenwolken van objecten of omgevingen te creëren. Deze puntenwolken bieden gedetailleerde en realistische representaties van de fysieke wereld. Laserscanning wordt toegepast in diverse sectoren, waaronder bouw, architectuur, landmeetkunde en industrie, voor taken zoals terreinmodellering, as-built documentatie en inspecties van structuren. Het is een krachtige tool die efficiëntie en precisie bevordert in het vastleggen van complexe ruimtelijke informatie.
  • Vastleggen van erfdienstbaarheden: het officieel documenteren en registreren van wettelijk erkende rechten die een persoon heeft om gebruik te maken van het land van een ander voor specifieke doeleinden, zoals toegang of doorgang. Dit proces is van essentieel belang om de rechten en verplichtingen met betrekking tot onroerend goed juridisch te bevestigen en vast te leggen.

In samenwerking met SB-V & CO.