Ondersteuning lokale besturen

Vandaag de dag kampen steden en gemeenten steeds vaker met een onderbezetting op de dienst Ruimtelijke Ordening. De beoordeling van projecten is een complex gegeven en de geschikte profielen op de arbeidsmarkt zijn beperkt. Door de hoge werkdruk wordt er veel (tijdelijke) uitval van de werkkrachten vastgesteld. Het tijdig verwerken van vergunningsaanvragen is voor de besturen en diensten een hele opgave.

Daarnaast is het voor de omgevingsambtenaren niet altijd eenvoudig om degelijk advies te geven m.b.t. grote projectvoorstellen van architecten met weinig stedenbouwkundige en landschappelijke achtergrond. Dikwijls ontbreekt een uitgebreid ruimtelijk onderzoek, wat de procedures en adviesverlening lang en moeilijk maakt. Door eerst eigen ruimtelijke principes in een bepaald gebied vast te leggen, kan de interactie tussen de adviesverlenende diensten en de opdrachtgevers eenvoudiger en efficiënter maken.

AP/ART levert bijstand in het vergunningsbeleid aan de Vlaamse lokale overheidsinstanties

AP/ART kan in het geval van (tijdelijke) onderbezetting van een dienst ruimte, bijstand leveren in het vergunningenbeleid aan de Vlaamse lokale overheidsinstanties.

Naast de bijstand in het vergunningenbeleid zijn er alternatieve mogelijkheden op gebied van stedenbouw in opdracht van de overheden:

  • Begeleiden van bouwheren tijdens het voortraject om tot een door de gemeente, gedragen project te komen in samenwerking met de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
  • Opmaken van ruimtelijke inrichtingsschetsen en uitvoeren van ontwerpend onderzoek, in opdracht en in samenspraak met de besturen, die als basis kunnen dienen van het advies van de gemeenten aan de bouwheren.