Omgevingsmanagement

Om de gedragenheid van een project te vergroten binnen een context van complexe vergunningsprocedures, is een intense samenwerking tussen bouwheren, buurtbewoners, overheden en private gespecialiseerde partners noodzakelijk.

De interactie tussen de vele verschillende betrokken partijen vraagt een strikte organisatie tijdens de opbouw van een project. De hulp van een omgevingsmanager kan hier worden ingeroepen.

De omgevingsmanager vormt de verbindende schakel tussen stakeholders en ontwerppartners

Hij vormt de verbindende schakel tussen de stakeholders en de ontwerppartners, zodat alle belangen in balans gebracht worden met elkaar. Bezorgdheden worden in kaart gebracht en de mogelijke oplossingen worden gescreend. Het omgevingsconcept zal worden bijgestuurd in functie van de resultaten. De omgevingsmanager heeft de supervisie op de projectopbouw en maakt inschattingen omtrent de te volgen trajecten, die moeten leiden tot een gedragen, vergunbaar project.