Masterplanning

Masterplanning is de start van elke nieuwe ontwikkeling. Ruimtes worden gecreëerd voor o.a. residentiële projecten, bedrijventerreinen, retailprojecten en belevingscentra, en dit op verschillende schaalniveaus.

In een eerste fase wordt een grondige omgevingsanalyse uitgevoerd, zodat de basisvisie in een collectieve meerwaarde voor de hele buurt kan resulteren. Mobiliteits-, biologische, architecturale en sociale aspecten worden in kaart gebracht. Vervolgens komt het masterplan tot stand door middel van ontwerpend onderzoek, waarbij een nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers, lokale besturen en gebruikers van de buurt een belangrijke factor in het ontwerpproces is.

Nauwgezette masterplanning vormt de sleutel tot duurzame en gedragen ontwikkelingen.

Om een antwoord te kunnen bieden aan de steeds veranderende, complexe maatschappij, wordt een plan ontwikkeld met aandacht voor een verscheidenheid aan doelgroepen en toekomstgerichte adaptatiemogelijkheden. Een goede masterplanning leidt tot gedragen projecten die bestaande buurten versterken en zich integreren in de omgeving. Door een goede masterplanning zullen ruimtes elkaar versterken, worden projecten duurzaam en toekomstbestendig. Stedenbouwkundige, architecturale en landschappelijke visies vullen elkaar aan en leiden na een open communicatie tussen de stakeholders tot de ruggengraat van elk project.

Bekijk onze referenties