Sirio-Berekeningen

Sirio is software ontwikkeld binnen KULeuven om ontwerpen met hemelwater te evalueren en te verbeteren. De software werd ontwikkeld in nauw overleg met leden van Vlario en de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid).

Efficiënt omgaan met hemelwater wordt alsmaar belangrijker. Maar slim ontwerpen met hemelwater is moeilijk: wat is de ideale grootte en lay-out van een buffer? Hoe vaak zal deze overstorten? Hoeveel water kan hergebruikt worden? Hoe rekening houden met de GSV (gewestelijke stedenbouwkundige verordening) Hemelwater? En wat met klimaatverandering? Sirio is bijzonder nuttig voor rioleringsontwerpen, zoals het dimensioneren van verkavelingen en bronmaatregelen. Sirio-berekeningen dragen bij tot klimaatadaptieve en waterinclusieve concepten.

Efficiënt omgaan met hemelwater is cruciaal; Sirio biedt ondersteuning voor slimme rioleringsontwerpen en klimaatadaptieve concepten.

In samenwerking met SB-V & CO.