Inrichting publieke ruimtes

Nieuwe hoogwaardige publieke ruimtes in combinatie met ontwikkelingen kunnen buurten versterken en verbinden.  Ze hebben een positieve impact op de levens- en gebruikskwaliteit in zowel stedelijke als landelijke gebieden. De expertise omvat bijgevolg twee essentiële domeinen: de integratie van nieuw openbaar domein in bouwprojecten en de herontwikkeling en vergroening van bestaande publieke ruimtes. 

In de huidige verdichtingscontext kan het ruimtelijk rendement verhoogd worden wanneer ook voldoende kwalitatief stadsgroen en publieke ruimte aanwezig is. Om die reden wordt getracht om bij nieuwbouwprojecten een meerwaarde te creëren voor de buurt, waarbij een deel van het perceel wordt teruggeven aan de gemeenschap. Dit vertaalt zich vaak in groene oases, gemeenschappelijke pleinen en tuinen die bijdragen aan het welzijn van bewoners en sociale cohesie bevorderen. Nieuwe groen-blauwe verbindingen kunnen een ontsluitingsstructuur voor voetgangers en fietsers in een verdichte kern optimaliseren. 

Hoogwaardige publieke ruimtes in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling van bestaande ruimtes versterken buurten, verbeteren levenskwaliteit en sociale cohesie door groen, waterbeheer en duurzaamheid, af te stemmen op buurtbehoeften.

Bij de herontwikkeling van bestaande openbare ruimtes ligt de focus op het herstellen en verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. De benadering omvat het maximaliseren van groen, het minimaliseren van verharding, het bevorderen van biodiversiteit en het integreren van waterbeheersingssystemen. Het doel is om klimaat robuuste ruimtes te creëren die uitnodigen tot ontmoeting en interactie, en tegelijkertijd duurzaam zijn.

Gebaseerd op de noden van de buurt, kan de publieke ruimte verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld dorpspleinen, tuinstraten of parken. Verder omvatten de ontwerpen een breed scala aan functies om aan de diverse behoeften van de buurt te voldoen. Van bioswales voor waterzuivering en -opvang tot speelbossen en moestuinen voor recreatie en educatie. Ook het voorzien van speelelementen voor kinderen, ruime zitgelegenheden voor ontspanning en evenementenruimtes kunnen een gemeenschap versterken.