Infrastructuur

Om de infrastructuur naadloos te integreren in de omgeving, vereisen ontwerp, vergunningen, aanbestedingen en opvolging van de inrichting van openbaar en publiek domein, de nodige aandacht.

Daarbij is het belangrijk om verder te gaan dan standaardoplossingen en te streven naar unieke en duurzame ontwerpen. Wegen, pleinen, parkings of rioleringssystemen, elk ontwerp wordt aangepast op basis van de specifieke eisen van het project en de omgeving, met aandacht voor zowel functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek. Nieuwe infrastructuurtypes, zoals tuin- en leefstraten worden onderzocht.

Het succesvol integreren van infrastructuur in de omgeving vereist op maat gemaakte en duurzame ontwerpen, nauwgezette vergunningsprocedures, zorgvuldige aanbestedingen en gedetailleerde opvolging van de uitvoering, alles met een sterke focus op kwaliteit en coördinatie voor een geslaagd resultaat.

Naast een doordacht ontwerp en het bekomen van uitvoerbare vergunningen is ook een zorgvuldige aanbesteding en opvolging van de uitvoering van essentiëel belang. Er wordt gestreefd naar kwaliteit in alle aspecten van het project, met aandacht voor planning, budgettering en effectieve coördinatie om te verzekeren dat het project succesvol wordt afgerond.

In samenwerking met SB-V & CO.