Projectcoördinatie

Tijdens de uitvoeringsfase, wanneer het bouwteam uit een architect, bouwheer en aannemer(s) bestaat, kan een projectcoördinatie wenselijk zijn. In het geval dat het opdrachtgevend bestuur ervoor kiest om niet met één hoofdaannemer samen te werken, maar met verschillende nevenaannemers, om de bouwkosten te drukken, zal een projectcoördinator de werken in goede banen leiden en de schakel vormen tussen alle uitvoerende partijen en de bouwdirectie.

Een essentiële schakel tussen diverse partijen in de bouwfase. Van aanbesteding tot budgetbeheer, de coördinator garandeert een vlotte uitvoering, optimale communicatie en economisch verantwoord bouwtraject voor de opdrachtgevers.

Zo staat hij in voor het opstellen van meetstaten en lastenboeken met als doel correcte en vergelijkbare offertes te ontvangen van de aannemers. Hij zal de werken aanbesteden aan de meest kwalitatieve en economisch interessante aanbieders in samenspraak met het opdrachtgevend bestuur. De projectcoördinator stelt bovendien een planning op, waarbij de opvolging van de verschillende werken op elkaar wordt afgestemd. Hij past het tijdsschema aan volgens de noodzaak. Een goede en tijdige communicatie tussen alle uitvoerende partijen is belangrijk. De coördinator beheert de budgetten gedurende het gehele bouwproces, controleert de vorderingsstaten en facturatie. Alle dagelijkse werfbekommernissen worden behandeld en er wordt gezocht naar de meest efficiënte oplossingen en bouwmethoden, in overleg met de architect.

Bij projecten waarbij de eindgebruiker van het gebouw niet de opdrachtgever is, kan er een begeleiding voorzien worden in de keuzes van de materialen en de inkomende vraagstellingen van de kopers of huurders. De eventueel daarbij horende verrekeningen worden in kaart gebracht. Een projectcoördinatie zorgt voor een zorgeloos en economisch interessant bouwtraject voor de opdrachtgevers.

Bekijk onze referenties